30.1 C
Kyiv
Субота, 13 Липня, 2024

Редакційна політика

Мета

Редакційна політика розроблена та впроваджується з метою встановлення чесних та прозорих принципів роботи стрічки новин uapress.com.ua, достовірного, неупередженого та коректного подання інформації у стрічці новин uapress.com.ua, встановлення загальних принципів перевірки відповідності Редакційній політиці інформації, що подається відвідувачам стрічки новин.

Принципи

Редакційна політика стрічки новин uapress.com.ua побудована на принципах чесного, прозорого, достовірного, неупередженого та коректного подання інформації відвідувачам порталу, політичної нейтральності, поваги до права та етичних норм, суспільних інтересів, поваги до фізичних та юридичних осіб, політики нульової терпимості до будь-яких проявів дискримінації (ксенофобії, расизму, мізантропії, шовінізму тощо).

Актуальність та комплексність подачі інформації разом з іншими принципами Редакційної політики - один з найголовніших пріоритетів.

Робота редакторів стрічки новин uapress.com.ua повинна відповідати найвищим стандартам журналістики та забезпечувати високий рівень довіри широкого кола відвідувачів до порталу новин uapress.com.ua.

Вимоги до інформації, що розміщується в стрічці новин uapress.com.ua

Розміщення інформації у стрічці новин відбувається шляхом публікації заголовків (назв) статей та/або новин.

Заголовки (назви) та новини повинні:
бути релевантні статтям та/або новинам, на які вони посилаються, регіональному розподілу новин, якщо це є необхідним;
бути актуальними та не бути застарілими;
носити новинний характер (повідомляти про новину, подію, що сталася і є новиною);
новини та статті мають бути логічно побудовані та послідовно викладені, а обставини/факти, про які в них йдеться, всебічно освітлені; у тому числі має бути забезпечене право на відповідь, а у випадку різкої критики право на відповідь повинно бути реалізовано шляхом опублікування відповіді саме у цій новині та/або статті;
не нести дискримінаційного характеру, зокрема, але не обмежуючись, не містити ознаки дискримінації за расою, кольором шкіри, національністю та нацією, віросповіданням, статтю, релігією, сексуальною орієнтацією, гендерною ідентичністю, політичними або іншими поглядами, національним або соціальним походженням, майновим положенням, народженням тощо, не містити ознак ксенофобії, расизму, мізантропії, шовінізму, сексизму, гомофобії тощо;
не нести рекламного характеру;
не містити ознаки піару та/або чорного піару (тобто діяльності, результатом якої є заздалегідь сплановані та/або підготовлені та/або однобічні та/або сфальсифіковані матеріали, метою яких є формування, підтримання позитивного або негативного ставлення до особи, групи осіб, бренду, компанії, процесу);
не бути грубими, аморальними, вульгарними по суті та не містити грубих, аморальних, вульгарних, ненормативних, сексуальних (у тому числі таких, що на них натякають та/або їх символізують) фраз, висловів, зображень, відео-, аудіо-матеріалів тощо; не повинні містити граматичні та орфографічні помилки;
не порушувати законодавство. Окрім зазначеного, заголовки (назви) та новини, на які вони посилаються, можуть бути визнанні редактором недопустимими та/або такими, що порушують Редакційну політику з будь-яких інших суб’єктивних причин, у тому числі, якщо редактор вважає їх нецікавими та/або неприйнятними для аудиторії стрічки новин uapress.com.ua. Вказані вимоги є загальними, не є виключними та підлягають розширеному тлумаченню редакторами стрічки новин uapress.com.ua

Інформація у стрічці новин uapress.com.ua підлягає вибірковій модерації на відповідність вимогам Редакційної політики. У разі виявлення редактором будь-якої невідповідності засадам Редакційної політики та/або визнання такої інформації недопустимою, такий заголовок (назва) підлягає виключенню зі стрічки новин uapress.com.ua, а ресурс, який допустив систематичне їх розміщення, за рішенням головного редактора, може бути відключений від стрічки новин uapress.com.ua.

Заголовок (назва) статті та/або новини може бути виключений зі стрічки новин uapress.com.ua редактором також у випадку, якщо сайт, на якому розміщена стаття та/або новина:
перенавантажений рекламою, у тому числі небажаною та/або некоректною (такою рекламою у тому числі, але не обмежуючись цим, слід рахувати: спливаючі вікна, самовільне гучне відтворення звуку та/або самовільне відтворення відео, в тому числі без можливості його закрити протягом певного часу, банери, що розміщені в тілі статті, між заголовком і тілом статті, необхідність підтримати та/або поділитись інформацією в соціальних мережах тощо);
може нанести шкоду обладнанню відвідувачів стрічки новин uapress.com.ua
За прийняті рішення щодо причин виключення заголовків (назв) статей та/або новин зі стрічки uapress.com.ua головний редактор не зобов’язаний надавати пояснень.

Сайти-партнери стрічки новин uapress.com.ua повинні якісно заповнити розділ Контакти. Зокрема, але не обмежуючись, вказати фізичну адресу редакції, ПІБ редактора/редакторів, контактні номера телефонів, e-mail.